/เกาะสมุย - ประเพณีลอยกระทง/  

 

 
 

แผนที่เกาะสมุย - แนะนำประเพณีอื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่สืบ กันมา แต่สมัยโบราณตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไทยทางภาคเหนือซึ่งทุกท่านก็คงได้ทราบในรายละเอียด ถึงความเป็นมาประวัติ ขั้นตอนการปฎิบัติของประเพณีอย่างดี

การลอยกระทงของชาวสมุยเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ ปี 2507 เป็นครั้งแรกโดยท่านพระครูศรีธวัชคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ่อสุขารามในขณะนั้น ปัจจุบันพระหลวงจาอนิวตตโกเจ้าอาวาสวัดบ่อพุทธปญญากรุงเทพมหานครได้จัดให้มี การลอยกระทงขึ้นที่คลองบางทา ซึ่งอยู่ในบริเวณวัด มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่พอประมาณเชื่อมต่อกับทะเล และอยู่ใกล้ชุมชนบ่อผุด การจัดขึ้นครั้งแรกได้รับความสนใจจากชาวสมุยเป็นอย่างมากมีรูปแบบของกระทง ที่สวยงาม โดยพระครูเจ้าอาวาสได้ทำรูปแบบกระทงของทางภาคเหนือและคิดประดิษฐ์รูปแบบขึ้น ใหม่ตามความสามารถของผู้ประดิษฐ์ ท่านจัดประเพณีนี้อยู่หลายปี จนเป็นที่นิยมแพร่หลายในอำเภอเกาะสมุย และถือเป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนี่ง

ประเพณีลอยกระทงจะจัดให้มีขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ค่ำ 15 ค่ำ ซึ่งเป็นวันที่น้ำทะเลหนุนเต็มที่ น้ำขึ้นล้นฝั่งคลื่นลมสงบการลอยกระทงในวันนี้จึงเป็นภาพที่สวยงามยิ่ง ปัจจุบันการลอยกระทงของชาวสมุย มีการจัดแพร่หลายไปทั่วทุกตำบล แต่ที่จัดยิ่งใหญ่จะมีที่พระใหญ่เกาะฟาน บ้านปลายแหลม ตำบลบ่อผุด ที่ตลาดหน้าทอน บริเวณตึกกาญจนาภิเษก ใกล้สะพานเทียบเรืออำเภอเกาะสมุย การจัดพิธีที่พระใหญ่เกาะฟานจะจัดให้มีมหรสพแสดง ประกวดนางนพมาศ ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ก็จะมีการจัดกันเพียงเล็กน้อย โดยจะจัดกระทงแล้วนำไปลอยในสระน้ำหรือริมคลอง ริมทะเล ปัจจุบันโรงแรมใหญ่ๆ ที่มีสระน้ำในบริเวณโรงแรมนิยมจัดกระทงให้แขกฝรั่งที่มาพักได้จัดลอยกระทง ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมแพร่หลายวัฒนธรรมของไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็น จึงถือว่าประเพณีลอยกระทงจะกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวสมุยต่อไปอีกประเพณีหนึ่ง


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
เว็บไซท์ www.landsamui.com | e-mail: info@landsamui.com | Tel. 089-6856100 |