ขายที่ดิน เกาะสมุย land for sale Ko Samui !! : เรามีที่ดินหลายแปลงแบ่งขาย ใกล้ชายหาด ติดริมทะเล ติดถนน วิวบนเขา ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก ( ลิปะน้อย ลิปะใหญ่ บ่อผุด หน้าเมือง )

  ขายที่ดิน เกาะสมุย land for sale Ko Samui !! : เรามีที่ดินหลายแปลงแบ่งขาย ใกล้ชายหาด ติดริมทะเล ติดถนน วิวบนเขา ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก ( ลิปะน้อย ลิปะใหญ่ บ่อผุด หน้าเมือง )
ที่พัก accommodations of samui รวมสถานที่พัก
 
  ค้นหาเพิ่มเติม
Custom Search


land for sale of samui

SAMUI - Mae Nam ตำบลแม่น้ำ แปลงที่1 ถนนแม่น้ำซอยสอง

สถานที่ : ตำบลแม่น้ำ
ขนาดที่ดิน : 6-2-25 ไร
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 150 ล้านบาท


Location : Mae Nam
Land Size : 6 Rai 2 Ngan 25 Square Wah
Land Title : Chanote
Land Price : THB 150,000,000

ราคาขาย THB 150,000,000

ที่ดินแปลงใหม่ วิลล่าหลังใหม่

 

 

 

LSM-1

ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : ลิปะน้อย
ขนาดที่ดิน : 0 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา (1,080 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 4,000,000 บาท

Location : Lipa Noi
Land Size : 0 Rai 2 Ngan 70 Square Wah (1,080 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : THB 4,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-2
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : ลิปะน้อย
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา (2,520 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 5,000,000 บาท

Location : Lipa Noi
Land Size : 1 Rai 2 Ngan 30 Square Wah (2,520 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : THB 5,000,000
อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-3
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : เขาลาย
ขนาดที่ดิน : 9 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา (15,920 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : ไร่ละ 1,500,000 บาท

Location : Khow Lai
Land Size : 9 Rai 3 Ngan 80 Square Wah (15,920 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : THB 1,500,000 per Rai
อ่านเพิ่มเติม…
Read more…

 

LSM-4
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : บ่อผุด (ซอย Kalkin)
ขนาดที่ดิน : 2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (3,200 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : ไร่ละ 6,500,000 บาท

Location : Bor Phut
Land Size : 2 Rai 0 Ngan 0 Square Wah (3,200 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : THB 6,500,000 per Rai

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-5
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach
สถานที่ : บ่อผุด
ขนาดที่ดิน : 2 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (3,200 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : ขายแล้ว

Location : Bor Phut
Land Size : 2 Rai 0 Ngan 0 Square Wah (3,200 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : Sold Out
 

LSM-6
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : ลิปะใหญ่ (ติดชายหาด)
ขนาดที่ดิน : 0 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา (1,240 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : ขายแล้ว

Location : Lipa Yai (beachfront)
Land Size : 0 Rai 3 Ngan 10 Square Wah (1,240 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : Sold Out

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-7
ขายที่ดิน,เกาะสมุย,ขายที่ดินเกาะสมุย,ขายที่ดินติดชายหาด,ขายที่ดินติดริมทะเล,ขายที่ดินวิวภูเขา,ริมชายหาด,ริมทะเล,ขายที่ดินบ่อผุด,ขายที่ดินลิปะน้อย,ขายที่ดินลิปะใหญ่,ขายที่ดินหน้าเมือง,land,sale,kohsamui,samui,LipaNoi,KhowLai,BorPhut,Lipa Yai,Chanote,beachfront,near beach

Google map

สถานที่ : ลิปะน้อย
ขนาดที่ดิน : 0 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา (700 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 6,000,000 บาท

Location : Lipa Noi
Land Size : 0 Rai 1 Ngan 75 Square Wah (700 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price : THB 6,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-8
สถานที่ : เชิงมน
ขนาดที่ดิน : 0 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา (พื้นที่ใช้สอย 250 ตารางเมตร)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : ขายแล้ว

Location : Cheong Mon
Land Size : 0 Rai 2 Ngan 0 Square Wah (Utility Space 250 Square meters)
Land Title : Chanote
Land Price :Sold Out

 

LSM-9

 

สถานที่ : หาดบางรัก
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา (5 ห้องนอน)
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 3,000,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ

Location : Bangrak
Land Size : 1 Rai 0 Ngan 0 Square Wah (5 Bedrooms)
Land Title : Chanote
Land Price : USD 3,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-10

 

สถานที่ : ตำบลแม่น้ำ
ขนาดที่ดิน : 6 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 150,000,000 บาท

Location : Mae Nam Sub-district
Land Size : 6 Rai 2 Ngan 25 Square Wah
Land Title : Chanote
Land Price : THB 150,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-11

 

สถานที่ : ตำบลอ่างทอง
ขนาดที่ดิน : 17 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 85,000,000 บาท

Location : Angthong Sub-district
Land Size : 17 Rai 2 Ngan 60 Square Wah
Land Title : Chanote
Land Price : THB 85,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-12
สถานที่ : ตำบลบ่อผุด
ขนาดที่ดิน : 2 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 15,000,000 บาท

Location : Bor Phut Sub-district
Land Size : 2 Rai 1 Ngan 87 Square Wah
Land Title : Chanote
Land Price : THB 15,000,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 

LSM-13
สถานที่ : ตำบลบางรัก (ใกล้บ่อนไก่))
ขนาดที่ดิน : 1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
เอกสารสิทธิ์ : โฉนด
ราคา : 6,500,000 บาท

Location : Bangrak Sub-district
Land Size : 1 Rai 0 Ngan 0 Square Wah
Land Title : Chanote
Land Price : THB 6,500,000

อ่านเพิ่มเติม…
Read more…
 
We are offer for land sale on Koh Samui; the wonderful island on the south of Thailand. Khun Lin +66 89 685 6100

 

 


เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญเกาะสมุย
สำนักงานที่ดินสาขาเกาะสมุย 0-7742-3252-3 สถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย 0-7742-0506
ท่าอากาศยานเกาะสมุย 0-7748-4897 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 0-7742-1069
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0-7742-0504 กู้ภัยสมุย (รถพยาบาล) 0-7742-1444
สนามบินสมุย 0-7742-5012 โรงพยาบาลนานาชาติสมุย 0-7742-2272
ตำรวจท่องเที่ยว 1699 บริษั ขนส่ง จำกัด 1490
โรงพยาบาลบ้านดอยอินเตอร์ เกาะสมุย 0-7724-5236-7 โรงพยาบาลเกาะสมุย 0-7791-3200
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 0-7742-9500 สมบัติทัวร์ 0-2792-1444
ราชาเฟอรี่ (ท่าเรือดอนสัก-ท่าเรือลิปะ) 0-2276-8211-2 ซีทรานเฟอร์รี่(ท่าเรือดอนสัก-ท่าเรือหน้าทอน) 0-7725-1555
บางกอกแอร์เวย์ส 1771 ตำรวจทางหลวง 1193
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ 0-7723-8275 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 0-7728-6025
ศูนย์ลิงสมุย 0-7725-6158-9 ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว ททท.เกาะสมุย 0-7724-5236-7
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสมุย 1155 รถเช่า Budget 0-2203-9222
       
เบอร์โทรโรงแรมและที่พักเกาะสมุย
THE LODGE, BOPHUT KOH SAMUI 08-3645-0195 MERCURE SAMUI CHAWENG TANA 0-7791-5657
BAAN TALAY RESORT 0-7741-3555-8 KING's GARDEN RESORT 0-7723-0430
LIPA BAY RESORT 0-7748-5689 SHASA RESORT & RESIDENCES 0-7791-3888
CENTRA COCONUT BEACH RESORT 0-7733-4069-70 ELYSIA BOUTIQUE RESORT 0-7724-5900
KHUN CHAWENG RESORT 0-7760-1030 AKYRA CHURA SAMUI 0-2514-8112
W RETREAT KOH SAMUI 0-7791-5999 KIRIKAYAN BOUTIQUE RESORT 0-7741-3888
NORA BURI RESORT & SPA 0-7791-3555 CHAWENG NOI POOL VILLA 0-7731-0641
QUEEN BOUTIQUE HOTEL 0-7741-3148 FENIX BEACH RESORT 0-7724-4008
THE HAMMOCK SAMUI BEACH RESORT 0-7792-1642 THE KALA 0-7744-8515
SAMUI HERITAGE RESORT 0-7724-6246 CITIN URBANA 0-7748-4606-9
IBIS SAMUI BOPHUT 0-7791-4888 MIMOSA RESORT & SPA 0-7724-7740
LAZY DAY's SAMUI BEACH RESORT 0-7741-9904-5    
       
เบอร์โทรบริการเรือให้เช่า
บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด 0-2629-2569-70 ท่าเรือหน้าทอน 0-7742-0157
ท่าเรือดอนสัก 0-2277-8709 บริษัท เอกวิญญ์ จำกัด 0-7650-1821
บริษัท ส่งเสริม รุ่งเรือง จำกัด 0-2280-7897    
       
เบอร์โทรร้านอาหาร & คาเฟ่
THE LODGE, BOPHUT KOH SAMUI 08-3645-0195 Q BAR SAMUI 0-7796-2420
ขนมจีนป้าแต๋ว 08-5366-2814 โกเซ้ง 0-7742-5365
BAAN CAKE @ SAMUI 08-3074-9199 BAKUBUNG CAFE 08-4636-9090
STARRY SEAFOOD 08-6273-1080 W Retreat Koh Samui 0-7791-5999
เสบียงเล 0-7723-3082-3 RELAX @ SAMUI 0-7760-2228
ข้าวหอม 08-7413-4084 กิ่งปะการัง 0-7733-4045
เฮียเม้งเป็ดย่าง 08-1271-0229 CAFE 69 08-1978-1945
ABOUT CAFE 08-1584-4887 ข้าวมันไก่แดเหงียบ 0-7724-5150
ครัวชาวบ้าน 0-7741-8589 Dr Frogs 0-7744-8505
ฮันนี่ ซีฟู้ด เรสเตอรองท์ 0-7724-5032 ปุยหยก 0-7742-1180
BEYOND THE SEA , Siamese Brasserie 0-7791-3888 THE JUNGLE CLUB RESTAURANT 08-1894-2327
KARASEA 08-1450-0774 ก๋วยเตี๋ยวกะลา 0-7723-3131
อาร์ท คาเฟ่ บาย จูน 0-7742-5587 Dining on the Rocks 0-7724-5678
LOLAMUI CAFE 0-7760-1607 HAAD BANG POR 08-1788-8936
ป้าเล็ก 08-1477-7346 Tree Tops 0-7796-0333
       
 
| e-mail: info@landsamui.com | please contact Khun Lin +66 89 685 6100 | ExactSeek: Relevant Web Search